computers.jpg

Vitaliteit en inzetbaarheid door de loopbaan heen

een project voor een organisatie in de ICT

In dit project hebben we voor medewerkers van verschillende afdelingen op basis van Assessment Centers persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) gemaakt.

De leidinggevenden zijn getraind in het voeren van loopbaanontwikkelingsgesprekken. We hebben workshops georganiseerd om stagnatie van ontwikkeling bij kenniswerkers te herkennen en hun vitaliteit te versterken.

Casebespreking, intervisie en  het vertalen van de bevindingen naar beleidskeuzes waren onderdeel van de workshop.

AdobeStock_123899237 foto man_witter.jpg
Gezondheidszorg.jpg

Clientgerichte benadering in de gezondheidszorg

een project voor een revalidatiecentrum van een academisch ziekenhuis

In een ‘blended learning’ programma hebben we voor het revalidatiecentrum een maatwerk training ontwikkeld die ondersteund werd met een werkboek, e-learning en filmmateriaal.

Alle medewerkers hebben aan het programma deelgenomen in teams van onder andere de revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, diëtist en zo verder.

bigstock-Business-People-Corporate-Walk-80888387.jpg

Het opzetten van intervisieteams

voor een organisatie in het maatschappelijk werkveld

De professionals in deze organisatie werken solistisch en hebben verschillende expertises en rollen, maar hebben wel behoefte aan ondersteuning van collega’s en leren van de praktijk.

Door de hele organisatie heen hebben we ‘leerteams’ opgezet. Daardoor ontstaat een klimaat van willen leren met en van elkaar.

Er ontstaat ook ‘gezamenlijkheid’, meer binding met team en organisatie en praktische en mentale ondersteuning.

AdobeStock_123899237 foto man_witter.jpg